Zeeroversfestival

Op de hoeken van het Zeeheldenkwartier prijken de namen van zogenoemde zeehelden: mannen die hun status te danken hebben aan hun verdiensten tijdens oorlogshandelingen op zee. Ze speelden een grote rol in de romantische beleving van het negentiende-eeuwse nationalisme, met hun massale verering als gevolg. Sinds de erkenning van hun koloniale wandaden weten we dat niet zij, maar degenen die tegen deze oorlogsmisdadigers in verzet kwamen de ware helden van de zee moeten zijn geweest. En hoe zagen die Robin Hoods en Zorro’s van de zee er dan uit? Als piraten natuurlijk!

Met een beetje fantasie kan in de strijd tussen de VOC en haar tegenstanders een metafoor worden gevonden voor het gentrificatie-proces dat nu aan de hand is. Zonder ze te romantiseren — en met een dikke vette knipoog — zien wij in de personage van de zeerover of piraat een symbool voor zelfinitiatief en verzet tegen de macht van het kapitaal. Want wie wil er nou wijken voor de wensen van de rijken? Laten wij onze eigen koers te varen! Zet jij je ook al in voor de buurt? Dan ben jij ook een zeerover! ARRR!

Samen met een collectief van straatbewoners hebben we op 30 juni 2018 een straatfestival georganiseerd, Het Zeeroversfestival. Een dag met live muziek, veganistisch eten, een weggeefwinkel en natuurlijk een hoop gezelligheid. Ik heb i.s.m. Pim van der Heiden de communicatie van het hele festival gedaan, posters, info-straatbordjes en de flyer.