Arrestantenboek

‘Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn’.

In samenwerking met de Arrestantengroep en buro Jansen & Janssen hebben we dit arrestantenboek gerealiseerd. Het boek geeft informatie over je rechten als activist, hoe je een actie voorbereid en hoe je zorgt voor een goed draaiende arrestantengroep tijdens een actie. Ik heb het ontwerp van het boek gemaakt.

Drukwerk door: Kaboem Amsterdam

Content realisatie door: Buro Jansen & Janssen en Arrestantengroep Nederland

Ontwerp: Marleen van der Zanden

Oplage: 350 stuks

Uitgeverij – te koop bij: Ford van Sjakoo, Amsterdam